Parafialne Przedszkole Niepubliczne św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy

Ochrona danych osobowych

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
w PARAFIALNYM PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM
ŚW. ANTONIEGO Z PADWY w Bydgoszczy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że w naszym przedszkolu gromadzone są dane osobowe dzieci, a także dane osobowe ich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich osób odwiedzających naszą placówkę. Rejestracja tych danych osobowych jest niezbędna i konieczna w celu zapewnienia porządku  i bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w obiektach i na terenie Parafialnego Przedszkola Niepublicznego Św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Parafialne Przedszkole Niepubliczne Św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy (dalej Przedszkole),
  Głucha 15, 85-404 Bydgoszcz.
 2. Gromadzone dane osobowe będą przetwarzane, także w systemie monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Przedszkola na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. F. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i mieniu administratora, pracowników oraz gości, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w związku zapewnieniem bezpieczeństwa
  i porządku na terenie Przedszkola, a także prawnie usprawiedliwionym interesem administratora – przez okres 10 lat od dnia wizyty, a dane gromadzone w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia wizyty.
 4. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane instytucjom i firmom, z którymi Przedszkole współpracuje, w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka pisemnie pod adresem siedziby Przedszkola lub elektronicznie pod adresem email [email protected]
Parafialne Przedszkole Niepubliczne św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy
© Wszelkie prawa zastrzeżone | design: TMK Studio Strona chroniona: Secure Website