Parafialne Przedszkole Niepubliczne św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy

Ramowy rozkład dnia

 • 7.00-7.30

  Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

 • 7.30-8.10

  Zabawy integrujące grupę, zabawy i pląsy przy muzyce, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

  Kontakty indywidualne, np. rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

  Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym.

  Praca z dzieckiem zdolnym.

  Gry i zabawy przy stolikach, gry dydaktyczne.

  Dowolna działalność plastyczna i konstrukcyjna.

  Obserwacje przyrodnicze.

 • 8.10-8.20

  Ćwiczenia poranne.

 • 8.20-8.30

  Czynności samoobsługowe i higieniczne związane z przygotowaniem do śniadania.

 • 8.30-8.50

  Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 • 8.50-9.00

  Czynności higieniczne po śniadaniu. Mycie zębów.

 • 9.00-9.30

  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

 • 9.30-10.30

  Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 • 10.30-11.30

  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

 • 11.30-11.40

  Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

 • 11:40-12:00

  Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

 • 12:00-12:10

  Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

 • 12:10-14:30

  Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

 • 14:30-14:40

  Czynności przygotowawcze do podwieczorku.

 • 14:40-15:00

  Podwieczorek.Czynności higieniczne po podwieczorku.

 • 15:00-17.00

  Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

Parafialne Przedszkole Niepubliczne św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy

ks. mgr Janusz Konysz

Dyrektor przedszkola

j.konysz@wp.pl

505-842-724

© Wszelkie prawa zastrzeżone | design: TMK Studio