Parafialne Przedszkole Niepubliczne św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy

Ramowy rozkład dnia

 • 6.30-8.30

  RANEK, w którym dzieci:

  • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
  • są aktywne ruchowo (biorą udział w zabawach ruchowych, zestawach ćwiczeń porannych, zabawach ze śpiewem, integracyjnych, zabawach przy muzyce),
  • pracują indywidualnie z nauczycielem lub w małych zespołach utrwalając materiał programowy
  •  wykonują czynności higieniczno-sanitarne.

  I ŚNIADANIE GODZ. 8.30

 • 9.00-11.00

  ZABAWA I EDUKACJA, w których dzieci:

  • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, z zakresu rozwijania i kształcenia mowy,
  • są aktywne ruchowo: uczestniczą w zabawach ruchowych
  •  podejmują prace porządkowe.

  II ŚNIADANIE GODZ. 11.00

 • 11.30- 12.30

  RELAKSACJA, podczas której dzieci:

  • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego, podejmują prace ogrodnicze,
  • słuchają bajek i opowiadań dla dzieci, nagrań płytowych i słuchowisk, muzyki relaksacyjnej,
  •  leżakują (w grupie I)
  •  rozwijają zainteresowania i uzdolnienia.

  OBIAD GODZ. 13.15

 • 14.00-16.30

  POPOŁUDNIE, w którym dzieci:

  • słuchają literatury, oglądają książki,
  • podejmują aktywność własną (zabawy indywidualne, w małych grupach),
  • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem, plastyczne,
  •  bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw ruchowych,
  • pracują indywidualnie z nauczycielem,
  •  podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań,
  •  dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny.
Parafialne Przedszkole Niepubliczne św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy
© Wszelkie prawa zastrzeżone | design: TMK Studio Strona chroniona: Secure Website